Synapsys

Synapsys arbetar endast inom området yrsel, både inom diagnostik och rehabilitering vilket gör att man verkligen är specialiserad och fokuserad inom detta område. Företaget startades 1993 i Marseille och produkterna har i Sverige sålts sedan 1996 och är hittills det mest sålda märket inom området i Sverige. Man satsar mycket på innovation och letar ständigt efter nya förbättrade lösningar som kommer kund och patient till gagn. Företaget har verksamhet över 5 kontinenter vilket ger en stor erfarenhet från världen över.

Synapsys har tagit fram ett antal olika videofrenzel varav det senaste är med WIFI, vidare har man en komplett utrustning för VNG samt ett system för Head Impulse Test (VHIT). Se vidare under Produkter för broschyrer.

Klicka här för att komma till Synapsys webplats

Stéphane Curcio - VD och ägare, Alice de Rosa - Marknadschef och ägare, Eloise Zanetti - Exportchef Fatiha Bouriche – Area manager, Julien Brochier - Servicechef

Dela på...